Convocats els II Premis CEPYME

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la Federación Española deAutónomos (CEAT) convoquen els II Premis CEPYME, 2015. Aquests premis pretenen promoure el reconeixement social de la figura de l’empresari i divulgar l’acompliment de la seva tasca al servei de la societat, en el marc d’un teixit productiu integrat majoritàriament per pimes i autònoms, que representen més del 99% de les empreses, gairebé dues terceres parts del PIB, i sostenen el 75% de l’ocupació.

Podran participar com a candidats als Premis CEPYME 2015 destinats a les Pimes totes les empreses amb menys de 250 empleats i menys de 50 milions de facturació anual, la seu social principal estigui a Espanya i en el capital no participi de forma majoritària una gran empresa. Podran aspirar al Premi Empresari Autònom de l’Any tots els inscrits en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), residents a Espanya i que exerceixin la seva activitat en o des del nostre país.

S’estableixen les següents categories de premis:

  • Pime de l’Any: Es concedirà a la pime que hagi destacat en 2014 per la seva excel·lència empresarial. Es consideraran principalment els següents criteris: Activitat empresarial, Innovació, Internacionalització, i Creació d’ocupació.
  • Pime Innovació Tecnològica: Es concedirà a la pime que hagi destacat en 2014 per haver generat valor al mercat a través de la innovació tecnològica, ja sigui millorant mitjançant ella els seus productes o serveis, millorant l’eficiència interna dels seus processos i / o aconseguint major capitalització com a resultat de les innovacions tecnològiques.
  • Pime Desenvolupament Internacional: Es concedirà a la pime que hagi destacat en 2014 per la seva presència a l’exterior i la comercialització internacional dels seus béns i serveis.
  • Pime Creació d’Ocupació: Es concedirà a la pime que hagi destacat en 2014 per la creació de llocs de treball.
  • Pime Projecte Emprenedor: Es concedirà a la pime que presenti el millor nou i innovador projecte de desenvolupament empresarial, iniciat durant 2013 o 2014 i que tingui un gran potencial de creixement per als propers anys. Aquest projecte no es pot limitar a un simple creixement orgànic de les activitats habituals de l’empresa.
  • Empresari Autònom de l’any: Es concedirà a l’autònom que hagi destacat en 2014 pel seu esforç emprenedor, capacitat d’innovació i èxit dels seus projectes.

El termini de presentació de les candidatures finalitzarà a les 14:00 hores del dia 15 juliol 2015.

Les pimes candidates es podran presentar a una o més de les categories esmentades anteriorment, indicant els mèrits que conflueixen en cadascuna d’elles amb base en els criteris establerts en l’apartat tercer d’aquestes bases. Els autònoms podran presentar la seva candidatura exclusivament a la categoria Empresari Autònom de l’Any.

Per participar com a candidat en algun dels premis serà necessari emplenar la informació requerida utilitzant el formulari d’inscripció situat a les pàgines web de CEPYME i de CEAT. En aquestes pàgines es troba tota la informació referent a la convocatòria, bases, instruccions, jurat, etc.

Sort!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *