Els repartidors autònoms hauran de ser assalariats d’aquí a tres mesos

Les empreses hauran de donar d’alta als treballadors en la Seguretat Social o recórrer a subcontractes que hagin fet el mateix, alliberant als repartidors de haver d’abonar la quota d’autònoms.
Read more

Les noves quotes dels autònoms a partir de 2023

El Govern proposa un nou sistema que no s’aplicarà fins 2023, i que s’obrirà un període transitori de nou anys. El propi sistema comptarà amb revisions periòdiques cada tres anys, en què l’Executiu, juntament amb la resta d’agents negociadors, pot acordar, si escau, escurçar els terminis per a la implantació definitiva.

Read more

S’amplien els drets dels consumidors a l’adquirir productes i béns

Aquestes modificacions en matèria de consumidors i usuaris pel que fa als contractes de compravenda de béns entraran en vigor l’1 de gener de 2022.
Read more

Nous ajuts directes a autònoms i empreses

El Govern posa en marxa el Reial decret llei que estableix una línia de 7.000 milions d’euros per a la reactivació econòmica. L’hi expliquem.
Read more

Guia sobre com afecta la situació de Covid en l’IRPF

Les diferents mesures aprovades pel Govern per frenar la crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus COVID-19 tenen repercussió en l’àmbit tributari, i en concret en l’IRPF. El repassem.

Read more

Els afectats per ERTO el 2020 poden fraccionar en 6 mesos el pagament de l’IRPF sense interessos

Al BOE de el dia 7 d’abril s’ha publicat l’Ordre HAC/320/2021 per la qual s’estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’IRPF per a beneficiaris durant l’any 2020 de prestacions vinculades a Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), i que va entrar en vigor el mateix dia 7 d’abril.

Fins ara era possible dividir el pagament de l’IRPF, però només en dos: el primer pagament era de l’60% de l’import i s’efectuava en el moment de presentar la declaració, i el 40% restant a principis de novembre.

Cal tenir en compte que els contribuents d’IRPF que hagin estat perceptors de prestacions del SEPE per haver estat immersos en un ERTO el 2020, es poden veure obligats a presentar la declaració de la renda ja que a l’tenir dues pagadors, el límit econòmic que determina l’obligació de declarar, disminueix a 14.000 euros si s’han cobrat més de 1.500 euros de l’segon pagador. Això, unit a les baixes retencions que s’hagin efectuat a l’percebre les prestacions del SEPE, pot donar lloc al fet que la declaració d’aquests contribuents resulti a ingressar.

En la línia amb diverses mesures adoptades per al fraccionament de deutes tributaris amb motiu de l’COVID-19, aquesta Ordre HAC / 320/2021, s’aprova la possibilitat de fraccionar el pagament de l’IRPF per als contribuents que haguessin estat en ERTO el 2020.

Es pot sol·licitar el fraccionament si la declaració de l’IRPF es presenta dins del termini voluntari d’autoliquidació i ingrés, sense que pugui fraccionar l’ingrés derivat d’autoliquidacions complementàries presentades amb posterioritat a el 30 de juny de 2021, o dia immediat hàbil posterior, per al cas de ser inhàbil.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

RENDA GEMAP 2020

Campanya de la Renda i del Patrimoni 2020

Aquest any els terminis de presentació de les Declaracions de Renda són:
Read more

Les empreses insolvents poden no presentar concurs fins al 31 de desembre

Les empreses en insolvència segueixen sense tenir l’obligació de presentar concurs de creditors. Tampoc els seus creditors el poden sol·licitar. El termini finalitza a finals d’any.
Read more

Ajudes als establiments de més de 400 m² i comerços ubicats en recintes comercials

Els ajuts consistiran en una aportació per establiment de 5.000 euros per als establiments de productes no essencials, i de 7.000 euros per a bars, restaurants i cafeteries.

Read more

Consells de seguretat per mantenir reunions virtuals

Les reunions virtuals online mitjançant veu, vídeo o a través de serveis web són una constant de la feina actual i de el teletreball. Cal ser conscients de la necessitat de protegir la nostra privacitat i seguretat en el món online.

Read more