RENDA GEMAP 2020

Campanya de la Renda i del Patrimoni 2020

Aquest any els terminis de presentació de les Declaracions de Renda són:

  • 7 d’abril: Inici de la campanya.
  • Fins al 25 de juny: Presentació de la declaració amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària.
  • Fins al 30 de juny: Es poden presentar les declaracions negatives i les positives amb número de referència complet (NRC).

Com cada any posem a la seva disposició el nostre equip d’assessors fiscals que li confeccionaran la seva declaració, aconsellant la millor alternativa fiscal dins de la legalitat vigent.

Cada any li recordem la importància d’aportar tota la documentació necessària per a l’ompliment de la Declaració de Renda.

Recordeu que és molt important la presentació del DNI o NIE en vigor. En concret és imprescindible la següent informació:

  • DNI: Data de caducitat.
  • DNI permanent: Nombre d’expedició.
  • NIE: Nombre de suport.

Situació d’ERTO

Li recordem que les prestacions percebudes en concepte d’ERTO es qualifiquen com a rendiment de treball subjectes a IRPF. No estan en cap cas exemptes. Les prestacions per ERTO en principi no estan subjectes a retenció per part de Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), sempre que les quanties pagades en 2020 no superin 14.000 €, el que no impedeix que el contribuent hagi pogut sol·licitar que se li apliqui un determinat percentatge de retenció. Si el 2020 només ha percebut ingressos procedents de prestacions per ERTO, no hi ha obligació de declarar si la quantitat percebuda no supera els 22.000 €.

Guia de Deduccions

L’Agencia Tributaria posa a disposició una Guia de Deduccions, organitzada per comunitats autònomes, on es poden consultar les bonificacions en la declaració que es poden sol·licitar.

 

Per tal de poder donar-li una atenció personalitzada, revisar en profunditat la seva situació, confeccionar la declaració dins de la màxima legalitat ia fi d’evitar incidents, li pregaria que sol·licités cita prèvia amb els nostres assessors trucant al nostre telèfon (936.472.480) o per email (renta2020@gemap.es), per convenir dia i hora.