Calendari laboral i de dies inhàbils 2022

El BOE ja ha publicat el calendari laboral per a aquest 2022, que tindrà vuit dies festius nacionals, més les corresponents per cada Comunitat Autònoma i els festius locals. Són els següents:

 • dissabte 1 de gener (Any Nou)
 • dijous 6 de gener (dia de Reis)
 • divendres 15 d’abril (Divendres Sant)
 • dilluns 15 d’agost (Assumpció de la Verge)
 • dimecres 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • dimarts 1 de novembre (Tots Sants)
 • dimarts 6 de desembre (la Constitució)
 • dijous 8 de desembre (Inmaculada Concepció)

Quatre dies de festa de caràcter nacional substituïbles que les comunitats poden triar com a festius o canviar-los per altres dies de celebració: 14 d’abril (Dijous Sant), 2 de maig (dilluns següent a la Festa del Treball), 25 de juliol (Dilluns següent de Santiago Apòstol) i 26 de desembre (dilluns següent a Nadal).

En el cas de Catalunya, les festivitats pròpies que també computen són:

 • dilluns 18 d’abril (Pasqua)
 • dilluns 26 de desembre (Sant Esteve)

Calendari de dies inhàbils 2022

A efectes de còmput de cara a l’Administració, els dies festius no compten a efectes de terminis per presentar tràmits. Segons marca el calendari laboral del 2022, els dies que no comptaran de cara a l’Administració són:

 • tots els dissabtes i diumenges
 • els 7 dies festius nacionals
 • els dos dies festius de Catalunya
 • a les administracions locals, els dos dies que determinin cadascuna

Per a més informació no dubteu a contactar amb nosaltres.