Entries by tu IDEA tu NEGOCIO

Increment de les pensions el 2022

El proper 1 de gener del 2022 les pensions contributives s’incrementaran un 2,5%. D’acord amb la fórmula acordada amb els agents socials el mes de juliol passat, que garanteix el poder adquisitiu dels pensionistes, aquest increment és el resultat de l’índex de preus de consum (IPC) mitjà entre desembre del 2020 i novembre del 2021. […]

Conveni especial per a acomiadaments col·lectius amb treballadors majors de 55 anys

Les empreses que realitzin acomiadaments col·lectius que afectin treballadors majors de 55 anys (sense estar sotmeses a concurs) han de subscriure un conveni especial i continuar cotitzant a la Seguretat Social per aquests empleats. En cas que el treballador tingui dret a percebre una prestació per desocupació amb posterioritat a l’acomiadament col·lectiu, el conveni especial […]

Calendari laboral i de dies inhàbils 2022

El BOE ja ha publicat el calendari laboral per a aquest 2022, que tindrà vuit dies festius nacionals, més les corresponents per cada Comunitat Autònoma i els festius locals. Són els següents: dissabte 1 de gener (Any Nou) dijous 6 de gener (dia de Reis) divendres 15 d’abril (Divendres Sant) dilluns 15 d’agost (Assumpció de […]

S’endureix la normativa contra el frau fiscal

La Llei incorpora mesures per combatre el frau tributari lligat a les noves tecnologies, permetrà perseguir els comportaments inadequats de les grans empreses i contribuirà a evitar la planificació fiscal abusiva. Així mateix, la norma conté actuacions per reduir la litigiositat amb els contribuents i fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals.