La seva planificació laboral, en bones mans

El compliment i planificació de les obligacions legals-laborals i de seguretat social és un dels majors reptes de qualsevol empresa. Amb una avaluació rigorosa, periòdica i objectiva, tindrà la informació necessària per afrontar els reptes que aquest àmbit comporta.

Gemap|IUS forma part de l’Asociación Española de Auditores Socio-Laborales, entitat de referència que garanteix la qualitat i la rigurositat dels serveis oferts.

Revisió d’acollida inicial

Disposar d’una revisió prèvia de la situació de l’àrea laboral de la seva empresa l’ajudarà a prevenir possibles contingències, identificar possibles estalvis de costos i donar més estabilitat a la seva activitat.

Descripció del servei   hyperlink icon

Revisió preventiva

Li oferim la possibilitat de dissenyar un Pla Personalitzat de revisió preventiva sobre la situació de l’àrea laboral en l’àmbit de la legalitat partint de les àrees de revisió que a continuació li detallem:

Descripció del servei   hyperlink icon

Auditoria de legalitat

L’auditoria laboral de legalitat té per objecte l’emissió d’una opinió tècnica independents, professional i responsable que expressi, en tots els seus aspecos significatius, l’adequació sociolaboral d’una entitat a la normativa legal.

Descripció del servei   hyperlink icon