Ajornada la presentació d’impostos per a pimes i autònoms

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei que permet perllongar el termini de presentació de declaracions i autoliquidacions d’impostos per a pimes i autònoms.

La norma estableix que aquests col·lectius no hauran de presentar aquests pagaments tributaris a l’abril, com és habitual, sinó que estén el termini un mes fins al 20 de maig per mitigar l’impacte econòmic provocat per la crisi de l’COVID-19.

En concret, la norma recull que els contribuents amb una facturació de fins a 600.000 euros tindran de termini fins al 20 de maig per presentar les declaracions d’impostos corresponents a l’abril. És a dir, podran ajornar la presentació de la declaració trimestral d’IVA, el pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats, així com el de l’IRPF. En el cas de declaracions domiciliades, el termini s’amplia també un mes i passa de l’15 d’abril a l’15 de maig. Independentment de el moment de la presentació, tots els càrrecs es realitzaran el 20 de maig. Això inclou també les declaracions presentades abans de l’15 d’aquest mes.

Li seguirem informant més detingudament d’aquesta i altres mesures, que estem recollint en el nostre apartat web especial.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.