DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrónic, a continuació es reflexen les següents dades: l’empresa titular de gemap.es és GEMAP S.L.P. (d’ara en endavant GEMAP), amb domicili a aquests efectes a Av/ Modolell, 22 número de C.I.F.: B58548561 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 9379 general, inscripció 2a del Llibre de Societats, foli 16, Full B-17041. Correu electrònic de contacte: gemap@gemap.es.

USUARIS: L’accés i/o ús del portal de GEMAP atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflexades. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resulten d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL: gemap.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a internet que pertanyen a GEMAP o als seus llicenciats als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fes necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI  serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial i serveis (com per exemple serveis de newsletter, fòrums de discussió o grups de notícies), que GEMAP ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per: (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de GEMAP, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, usar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular missatges. GEMAP es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atenten contra la joventut o l’infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu criteri, no resultaran adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, GEMAP no serà responsable de les opinions bolcades pels usuaris a través dels comentaris, xats, o altres eines de comunicació.