Autònoms: com deduir les despeses de menjars amb clients o proveïdors

El Suprem fixa que els autònoms poden deduir les despeses de menjars amb clients o proveïdors.

El Tribunal Suprem ha dictat una important sentència amb data de 31 de març de 2021 a la que estableix que les despeses per relacions públiques amb clients i proveïdors, així com els promocionals i els regals a clients o a propi personal de l’negoci, són deduïbles en l’Impost sobre Societats. Hisenda limitava fins ara aquesta pràctica a l’considerar que no era una despesa directament relacionat amb el negoci.

Seran deduïbles aquelles disposicions a títol gratuït realitzades per relacions públiques amb clients o proveïdors, les que d’acord amb els usos i costums s’efectuen respecte a el personal de l’empresa i les realitzades per promocionar, directament o indirectament, la venda de béns i prestació de serveis, i totes aquelles que no compreses expressament en aquesta enumeració responguin a la mateixa estructura i estiguin correlacionades amb l’activitat empresarial dirigides a millorar el resultat empresarial, directament o indirectament, de present o de futur, i sempre que no tinguin com a destinataris socis o partícips.

Com es justifiquen ara les despeses de menjars de treball?

A partir d’ara, n’hi haurà prou amb tenir una justificació de les despeses i de la relació amb el client per evitar problemes amb Hisenda. Perquè una despesa sigui deduïble ha d’estar directament relacionat amb un ingrés.

D’aquesta manera, davant de qualsevol inspecció, els negocis únicament hauran de demostrar-li a l’funcionari de l’Administració que la persona a què han convidat a dinar, oa la que li han enviat un regal, és algú que, o bé col·labora en la seva activitat o bé amb el que volen iniciar un negoci, encara que després no s’acabi duent a terme. I aquestes demostracions són tan simples com un correu electrònic, un missatge o WhatsApp, una trucada telefònica o que el seu nom aparegui a la cartera de clients habituals.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.