Entries by tu IDEA tu NEGOCIO

Guía de contratos de trabajo 2017

Actualmente existen cuatro modelos de contratos (indefinido, temporal, para la formación y el aprendizaje y en prácticas), con sus características, y con sus cláusulas específicas que pueden presentar cada uno de ellos, en función de las peculiaridades del trabajador y/o del empresario, así como sus incentivos o bonificaciones. Lo repasamos:

Calendari del Contribuent 2017

Una bona planificació fiscal és clau per a l’òptim funcionament de la societat i per no endur-se sorpreses. Per a això, és molt important tenir present el Calendari del Contribuent, un document de referència que li fa estar al dia de totes les obligacions fiscals. A GEMAP|IUS li oferim un resum d’aquest calendari perquè no se li […]

Els tickets restaurant com a fórmula d’estalvi fiscal

Cada vegada és més habitual que les empreses complementin el salari dels seus empleats amb una sèrie d’ajudes no monetàries conegudes com retribucions salarials en espècie. Es tracta d’una opció molt atractiva tant per a l’empresa com per a l’empleat, ja que generalment van acompanyades d’una sèrie de beneficis fiscals per a les dues parts. […]