Ampliat fins 2021 el deure de demanar concurs de creditors

El Reial decret llei 34/2020 de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i a el sector energètic, aprova l’extensió fins al 14 març 2021 perquè les empreses insolvents declarin concurs de creditors.

També, s’amplia l’abast temporal de les mesures d’inadmissió a tràmit d’una declaració d’incompliment d’acord de refinançament, de conveni o d’acord extrajudicial de pagaments, sempre condicionades a la renegociació d’un nou acord o conveni. Aquest règim, que es trobava vigent per a les sol·licituds d’incompliment presentades fins a 31 d’octubre, segueix aplicant-se en els seus mateixos termes. El que estableix aquest Reial decret llei 34/2020 és la possibilitat de aplicar-lo a les sol·licituds de declaració d’incompliment que es presentin entre el 31 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021.

També s’amplia el termini de vigència durant l’exercici 2021 perquè les juntes generals o les assemblees de socis puguin celebrar-se per mitjans electrònics, quan no estigui previst en els seus estatuts.

Es manté el requisit que el secretari reconegui la identitat dels socis o associats, i així ho expressi en l’acta i, en el cas de les societats anònimes cotitzades, es continua permetent la celebració de la junta general en qualsevol lloc del territori nacional. Igualment, i per les mateixes raons, es prorroga, per a l’any 2021, la possibilitat de celebrar per mitjans telemàtics les reunions del patronat de les fundacions.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.