Ajudes per a la mobilitat laboral sostenible

S’ha posat en marxa el Programa MOVES II, que facilita la concessió directa d’ajudes, en forma de subvencions, per fomentar la mobilitat sostenible.

Empreses i autònoms (tenint en compte els requisits que s’estableixin en les corresponents convocatòries) podran beneficiar-se de les ajudes previstes per a:

  • L’adquisició de vehicles d’energies alternatives;
  • La posada en marxa de punts de recàrrega elèctrica;
  • La implantació de sistemes de préstecs de bicicletes i,
  • Pel que aquí ara interessa, de les previstes per a la implantació de mesures de mobilitat sostenible a la feina.

Les actuacions susceptibles d’aquest ajut hauran d’estar incloses en un Pla de Transport a el Centre de Treball (PTT) i en alguna de les següents tipologies:

  • Actuacions que facilitin l’accés a centre de treball a peu o amb bicicleta (inversió en aparcament de bicicletes, dotació de vestuaris, etc.).
  • Disposició de línies específiques de transport col·lectiu i autobusos llançadora als centres de treball o activitat.
  • Actuacions per facilitar i fomentar l’ús de l’transport públic o col·lectiu.
  • Plataformes i sistemes de vehicles compartits.

El cost subvencionable serà l’associat a l’execució de les actuacions plantejades que s’ha de fer, en tot cas, amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud en la convocatòria corresponent.

El cost d’elaboració o modificació de l’PTT serà subvencionable si aquest s’elaborés amb posterioritat a la sol·licitud de l’ajut (i d’acord amb la metodologia de la «Guia pràctica per a l’elaboració i implantació de plans de transport a l’Treball»), i sempre que s’acompanyi de la posada en marxa d’alguna de les seves actuacions de manera que s’aconsegueixin estalvis energètics.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.