Ajudes als establiments de més de 400 m² i comerços ubicats en recintes comercials

Els ajuts consistiran en una aportació per establiment de 5.000 euros per als establiments de productes no essencials, i de 7.000 euros per a bars, restaurants i cafeteries.

L’informem que al DOGC de el 9 de març s’ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris a al sector de el comerç a l’detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es troben dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

Els beneficiaris són els autònoms i pimes de comerç a l’detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es troben dins de centres, galeries o recintes comercials i que hagin estat obligats a tancar la base de la Resolució SLT / 1/2021, de 4 de gener, prorrogada mitjançant les Resolucions SLT / 67/2021, de 16 de gener, i la SLT / 133/2021, de 22 de gener i la SLT / 275/2021, de 5 de febrer i la Resolució SLT / 436/2021, de 19 de febrer.

Han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

Serà necessari acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa en la sol·licitud, que l’activitat de l’sol·licitant s’ha vist afectada econòmicament per les mesures de salut pública decretades per pal·liar els efectes de la Covidien-19 i ha estat obligada a tancar.

Els ajuts consistiran en una aportació per establiment de:

  • 5.000 euros / establiment per a comerços de productes no essencials de més de 400 metres quadrats
  • 5.000 euros / establiment per a comerços a l’detall de productes no essencials ubicats en centres, recintes o galeries comercials
  • 7.000 euros / establiment per a bars, restaurants i cafeteries ubicats en centres, galeries o recintes comercials

La sol·licitud es podrà realitzar a través del web http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici des del 10 de març de 2021 a les 9: 00h i fins el 17 de març de 2021 a les 14: 00h.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.