Tots els dies inhàbils de 2020

Aquí trobaràs la relació de dies inhàbils per al 2020 de les diferents comunitats autònomes:
Read more

Calendari del contribuent 2020

Ja s’ha publicat el Calendari de l’Contribuent per a l’any 2020. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2020.
Read more

Modificacions de la base de cotització com a autònom fins al 31 de desembre

Si està interessat en modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Read more

Los consumidores tienen derecho a devolver las compras realizadas por internet

Después de épocas de gran consumo com el caso de Black Friday hay muchos consumidores que no quedan satisfechos con los productos adquiridos por internet. Es entonces cuando asalta la duda: ¿Puedo devolver estos productos? ¿Quién se hace cargo de los gastos de envío? 

Read more

Gemap promueve que las empresas implanten Protocolos de Acoso

La consultoría Gemap ofrece sesiones de trabajo gratuitas a las empresas para fomentar que adopten medidas para promover e implantar protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo.

Las sesiones son del 25 de noviembre al 16 de diciembre en su sede de Viladecans.

Read more

Novetats en els informes de vida laboral dels treballadors

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha començat la campanya d’informació relativa a les Vides Laborals i Bases de Cotització dels treballadors.
Read more

¿Qué es la prestación por cese de la actividad del autónomo?

Es un sistema específico de protección para trabajadores autónomos, y básicamente consiste en que el autónomo que cesa en su actividad recibe una prestación que va desde los 4 meses hasta los 24, y siempre teniendo en cuenta los periodos cotizados por el trabajador dentro de los 48 meses anteriores a la situación legal de cese en la actividad.

Read more

El Tribunal Constitucional falla en contra de l’impost de la plusvàlua municipal

El TC considera que quan la quota a pagar supera el benefici obtingut pel contribuent es produeix un excés de tributació al ciutadà. L’hi expliquem.

Read more

Eleccions 10N: Quins drets i obligacions tenen els treballadors?

Com és habitual en cada convocatòria d’eleccions, sorgeixen dubtes respecte a les condicions en què la plantilla de les empreses pot accedir als permisos retribuïts per exercir el dret al vot o per complir amb l’obligació d’actuar com a membre de mesa electoral o participar com interventor/a.

Read more

Com funciona la Llei de Segona Oportunitat?

La Llei de Segona Oportunitat és un procés administratiu que permet entrar en concurs a un autònom o a un particular, de forma similar a com ho fan les empreses en fallida. A continuació us ho expliquem…

Read more