Els afectats per ERTO el 2020 poden fraccionar en 6 mesos el pagament de l’IRPF sense interessos

Al BOE de el dia 7 d’abril s’ha publicat l’Ordre HAC/320/2021 per la qual s’estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’IRPF per a beneficiaris durant l’any 2020 de prestacions vinculades a Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), i que va entrar en vigor el mateix dia 7 d’abril.

Fins ara era possible dividir el pagament de l’IRPF, però només en dos: el primer pagament era de l’60% de l’import i s’efectuava en el moment de presentar la declaració, i el 40% restant a principis de novembre.

Cal tenir en compte que els contribuents d’IRPF que hagin estat perceptors de prestacions del SEPE per haver estat immersos en un ERTO el 2020, es poden veure obligats a presentar la declaració de la renda ja que a l’tenir dues pagadors, el límit econòmic que determina l’obligació de declarar, disminueix a 14.000 euros si s’han cobrat més de 1.500 euros de l’segon pagador. Això, unit a les baixes retencions que s’hagin efectuat a l’percebre les prestacions del SEPE, pot donar lloc al fet que la declaració d’aquests contribuents resulti a ingressar.

En la línia amb diverses mesures adoptades per al fraccionament de deutes tributaris amb motiu de l’COVID-19, aquesta Ordre HAC / 320/2021, s’aprova la possibilitat de fraccionar el pagament de l’IRPF per als contribuents que haguessin estat en ERTO el 2020.

Es pot sol·licitar el fraccionament si la declaració de l’IRPF es presenta dins del termini voluntari d’autoliquidació i ingrés, sense que pugui fraccionar l’ingrés derivat d’autoliquidacions complementàries presentades amb posterioritat a el 30 de juny de 2021, o dia immediat hàbil posterior, per al cas de ser inhàbil.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

RENDA GEMAP 2020

Campanya de la Renda i del Patrimoni 2020

Aquest any els terminis de presentació de les Declaracions de Renda són:
Read more

Les empreses insolvents poden no presentar concurs fins al 31 de desembre

Les empreses en insolvència segueixen sense tenir l’obligació de presentar concurs de creditors. Tampoc els seus creditors el poden sol·licitar. El termini finalitza a finals d’any.
Read more

Ajudes als establiments de més de 400 m² i comerços ubicats en recintes comercials

Els ajuts consistiran en una aportació per establiment de 5.000 euros per als establiments de productes no essencials, i de 7.000 euros per a bars, restaurants i cafeteries.

Read more

Consells de seguretat per mantenir reunions virtuals

Les reunions virtuals online mitjançant veu, vídeo o a través de serveis web són una constant de la feina actual i de el teletreball. Cal ser conscients de la necessitat de protegir la nostra privacitat i seguretat en el món online.

Read more

Els centres de treball s’han d’adaptar per adoptar mesures per prevenir contagis

La ventilació és un aspecte clau per prevenir el coronavirus, ja que la seva transmissió pels aerosols s’ha demostrat com a molt freqüent.
Read more

Hisenda controlarà especialment el comerç electrònic i la simulació de residència a l’estranger

Es busca que hi hagi un control exhaustiu sobre les plataformes de comerç electrònic en paral·lel a la implementació en 2021 de les noves regles europees d’IVA sobre la matèria. Així mateix, l’Agència Tributària reforçarà amb “big data” el control d’espanyols que simulen residir a l’estranger.
Read more

Nou servei de consulta de quotes per a autònoms

La TGSS posa en marxa un nou servei en el seu seu electrònica perquè les persones treballadores autònomes puguin consultar cada mes la quota que se li carregarà en compte l’últim dia hàbil d’aquest mes.
Read more

El cessament d’activitat dels autònoms es prorroga fins el 31 de maig

L’informem que el Govern ha arribat a un principi d’acord amb les principals associacions d’autònoms (ATA, UPTA i UATAE) per estendre fins al 31 de maig les prestacions posades en marxa per pal·liar la situació dels autònoms com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.
Read more

Els autònoms pluriempleats poden demanar la devolució de les quotes

La Llei de Pressupost Generals de l’Estat per a 2021 estableix aquesta mesura que ja es repeteix anualment des de fa diversos exercicis, i que consisteix en la devolució de quotes als autònoms en situació de pluriactivitat.

Read more