La factura electrònica serà obligatòria per a autònoms i empreses

És una mesura que s’inclou en l’Avantprojecte de llei de creació i creixement d’empreses, que ha finalitzat la seva exposició pública.

Read more

Empresaris i autònoms poden resoldre els seus deutes en un mes

Els empresaris que tramiten la Segona Oportunitat podran obtenir l’exoneració de deutes en un mes, des que s’iniciï el concurs.
Read more

Com sol·licitar els dies de cortesia?

La seva empresa pot seleccionar fins a 30 dies naturals a l’any durant els quals Hisenda no podrà dipositar notificacions a la seva bústia electrònic.
Read more

Autònoms: com deduir les despeses de menjars amb clients o proveïdors

El Suprem fixa que els autònoms poden deduir les despeses de menjars amb clients o proveïdors.

Read more

Prestació per a majors de 52 anys que hagin esgotat el subsidi

Si vostè té 52 anys o més i ha esgotat la prestació o subsidi per desocupació, conegui quins són els requisits que ha de complir i la informació necessària per sol·licitar un subsidi per desocupació de més de 52 anys.

  • Estar en atur.
  • No tenir la condició de persona treballadora fixa discontínua.
  • Tenir 52 anys o més en la data en què es compleixin els requisits per accedir a el subsidi
  • Haver esgotat la prestació contributiva o el subsidi per desocupació.
  • Tenir 15 anys cotitzats i dos d’ells dins dels últims quinze anys.
  • Haver cotitzat a la desocupació a l’almenys durant sis anys a la seva vida laboral.

Durada

La durada serà fins que vostè arribi a l’edat ordinària que se li exigeixi per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

Quantitat

La quantia mensual de l’subsidi per desocupació és igual a l’80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

Pot ampliar aquesta informació a l’apartat prestaciones por desempleo de la web del SEPE.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

Despeses de Teletreball: què són i com es reflecteix en la nòmina

Les empreses que tinguin treballadors que realitzin funcions laborals en la modalitat teletreball, han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), dins de les retribucions de cada un d’ells, un nou concepte retributiu.

Read more

L’Impost d’Activitats Econòmiques s’ha d’ingressar des del 16 de setembre fins el 22 de novembre de 2021

Es modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2021 relatius a les quotes nacionals i provincials, quedant fixat des del 16 de setembre fins el 22 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Read more

S’endureix la normativa contra el frau fiscal

La Llei incorpora mesures per combatre el frau tributari lligat a les noves tecnologies, permetrà perseguir els comportaments inadequats de les grans empreses i contribuirà a evitar la planificació fiscal abusiva. Així mateix, la norma conté actuacions per reduir la litigiositat amb els contribuents i fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals.

Read more

Els repartidors autònoms hauran de ser assalariats d’aquí a tres mesos

Les empreses hauran de donar d’alta als treballadors en la Seguretat Social o recórrer a subcontractes que hagin fet el mateix, alliberant als repartidors de haver d’abonar la quota d’autònoms.
Read more

Les noves quotes dels autònoms a partir de 2023

El Govern proposa un nou sistema que no s’aplicarà fins 2023, i que s’obrirà un període transitori de nou anys. El propi sistema comptarà amb revisions periòdiques cada tres anys, en què l’Executiu, juntament amb la resta d’agents negociadors, pot acordar, si escau, escurçar els terminis per a la implantació definitiva.

Read more