Reformar el pis a canvi del lloguer

Si està pensat en posar el seu pis en lloguer però és reticent a emprendre una reforma o no té diners per fer-ho, potser hauria de saber que la Llei de Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat del Lloguer permet que el propietari pot substituir totalment o parcialment el pagament de la renda a canvi del compromís de l’inquilí de reformar o rehabilitar l’habitatge llogat.

En concret, la Llei estableix en el seu article 17.5 que en els contractes d’arrendament es pot acordar lliurement per les parts que, durant un termini determinat, l’obligació del pagament de la renda pugui reemplaçar-se total o parcialment pel compromís de l’arrendatari de reformar o rehabilitar l’immoble en els termes i condicions pactades.

I estipula que, en finalitzar l’arrendament, l’arrendatari no podrà demanar en cap cas compensació addicional pel cost de les obres realitzades a l’immoble, però també deixa clar que les obres s’han de fer en els termes i condicions pactades ja que “l’incompliment per part de l’inquilí d’aquests termes “podrà ser causa de resolució del contracte d’arrendament”. A més, fixa la LAU que “sense perjudici de la facultat de resoldre el contracte, l’arrendador que no hagi autoritzat la realització de les obres podrà exigir, en concloure el contracte, que l’arrendatari reposi les coses a l’estat anterior o conservar la modificació efectuada , sense que aquest pugui reclamar cap indemnització”.

Per tant:

 • Quan finalitzi el contracte i el llogater deixi el pis, no podrà reclamar cap compensació pel cost de les obres realitzades (ja que aquestes ja s’hauran compensat amb les rendes que haurà deixat de pagar).
 • Així mateix, l’incompliment per part de l’inquilí de l’obligació de realitzar les obres en els termes que hagin acordat serà causa perquè vostè resolgui el contracte i el desallotgi del pis.

Cauteles que ha de prendre com a propietari

Si accepta aquesta proposta páctela en el contracte de lloguer, indicant quines mensualitats de renda perdona a canvi de les obres i especifiquin de forma exhaustiva les obres que l’inquilí es compromet a realitzar (d’acord amb un projecte en el qual s’especifiquin qualitats, acabats, materials, etc.). A més, fixi el termini en què l’inquilí ha de finalitzar les obres, i pacti també que l’inquilí ha de complir les normes urbanístiques aplicables i obtenir les autoritzacions i llicències necessàries.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

1 reply
 1. Esther Morales Masó
  Esther Morales Masó says:

  Bon dia, voldria informació sobre lloguer a anvi de reforma, es tracta d’un apartament a una cala de Tossa de Mar.

  Que passa si el llogater no fa les obres? Si les fa malament?

  Moltes gràcies

  Respon

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *