Què és el dret a la desconnexió digital?

La irrupció de les xarxes socials i dispositius mòbils de tot tipus, així com noves tecnologies que permeten el treball i comunicació des de qualsevol lloc, fan que siguem accessibles en qualsevol moment, fins i tot quan estem de vacances, pel que podem parlar d’una esclavitud tecnològica.

Això comporta una sèrie d’efectes negatius en la relació de treball, com són la impossibilitat de conciliar la vida familiar i laboral i l’aparició de riscos socials associats a l’ús continuat d’aquestes tecnologies, de manera que caldria limitar i controlar el seu ús.

Sorgeix el dubte de si estant el treballador de vacances sona el telèfon, estaria en l’obligació d’atendre la trucada o pot simplement no contestar? La resposta és que no està obligat, però no només no està obligat sinó que està en el seu dret de no fer-ho.

Dret a la desconnexió digital

Aquest dret a la desconnexió digital no només afecta durant el període de vacances, afecta en el dia a dia.

El dret a la desconnexió digital a Espanya no està regulat, però hi ha normatives europees que si ho emparen com és la Directiva 2003/88 / CE de Parlement Europeu i del Consell de 4 de novembre de 2003 relativa a determinats aspectes de l’ordenació del temps de treball i diverses sentències que hem de destacar, com són:

  • La sentència de l’Audiència Nacional, de 17 de juliol de 1997, determina que és il·legal que l’empresa obligui als seus treballadors a estar sempre localitzables, ja que amb això es sobrepassen les facultats normals i regulars de l’empresa en els termes de l’art. 20 Estatut dels Treballadors.
  • La sentència del Tribunal Suprem, 4086/2015 de 21 de setembre de 2015, on es determina com a clàusula abusiva en el contracte aquella que obligui el treballador a comunicar a l’empresa el seu número de telèfon o el correu electrònic, així com la variació d’aquests dades.
  • El Tribunal no s’oposa al fet que els treballadors, voluntàriament aportin aquestes dades però sí s’oposa que això estigui recollit en una clàusula del contracte.

No hi ha una regulació al nostre país sobre aquest tema però si hi ha una tendència per part dels tribunals a defensar aquesta desconnexió.

Recentment la magistrada Rosa Maria Virolés s’ha pronunciat sobre la regulació del dret a la desconnexió digital, entenent com a beneficiosa aquesta regulació tant per a les empreses com per als treballadors. Reconeix que és un tema complicat però necessari.

L’exemple francès

França és el primer país europeu en el qual es regula i garanteix el dret a la desconnexió digital des de gener de 2017.

Altres països com Itàlia i Alemanya el segueixen per poder adoptar mesures que facin possible garantir aquest dret.

Podem afirmar que el treballador té dret a poder desconnectar fora de l’horari laboral, independentment de si està de vacances o no. L’empresari no li pot obligar a tenir el mòbil operatiu fora de la jornada laboral i tampoc té per què facilitar a l’empresa el seu número personal o la seva adreça de correu personal.

I a més s’entén aquest dret independentment del lloc que es tingui, sigui de major o menor responsabilitat.

És important tenir present que el treballador té dret a desconnectar.

No obstant això, per moltes lleis que hi hagi, el problema rau en els empresaris i els treballadors que han de conscienciar d’aquest dret i intentar trobar l’equilibri per poder aconseguir-ho.

En conclusió podem afirmar que el treballador té dret a poder desconnectar fora de l’horari laboral, independentment de si està de vacances o no. L’empresari no li pot obligar a tenir el mòbil operatiu fora de la jornada laboral i tampoc té per què facilitar a l’empresa el seu número personal o la seva adreça de correu personal.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *