Línies ICO de finançament 2018 per pimes i autònoms

Els autònoms i empreses poden sol·licitar finançament a través de les línies de finançament de l’ICO per 2018 per cobrir les seves necessitats de liquiditat o realitzar els seus projectes d’inversió (compra de maquinària, compra de vehicles, etc.).

Quan la destinació sigui inversió es pot demanar sota la modalitat de préstec o de leasing i quan sigui liquiditat se sol·licitarà sota la modalitat de préstec o de línia de crèdit. L’import màxim per client és de fins a 12,5 milions d’euros en una o diverses operacions.

Una de les principals avantatges d’aquesta línia són els seus llargs terminis d’amortització, que cobreixen períodes de fins a 20 anys amb dos de carència per a inversió i de quatre anys amb un de carència per a liquiditat. El client pot formalitzar la seva operació a tipus d’interès fix o variable.

Les línies ICO per 2018

Se segueixen finançant (a través de la línia “Empreses i Emprenedors”) necessitats de liquiditat (despeses corrents, pagament de nòmines i de proveïdors, etc.) i inversions (adquisició d’actius nous o usats, vehicles …).

També hi ha línies específiques per a les empreses que operen a l’exterior (bestreta de factures, finançament d’inversions a l’estranger …) i per a les que realitzen instal·lacions que redueixin el consum d’energia.

ICO Empreses i Emprenedors 2018

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres, que realitzin inversions productives en territori nacional i / o necessitin liquiditat.

També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

Condicions

Import màxim per client: fins a 12,5 milions d’euros, en una o diverses operacions.

Conceptes finançables:

 • Liquiditat
 • Inversions dins el territori nacional:
  • Actius fixos productius nous o de segona mà (IVA inclòs).
  • Vehicles turismes, l’import no superi els 30.000 euros més IVA.
  • Adquisició d’empreses.
  • Liquiditat amb el límit del 50% del finançament obtingut per a aquesta modalitat d’inversió.
  • Rehabilitació d’habitatges i edificis.

Modalitat: préstec / lísing per a inversió i préstec / línia de crèdit per a liquiditat.

Tipus d’interès: fix o variable, més el marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini d’amortització.

Termini d’amortització i carència:

  • Si es finança 100% liquiditat: 1, 2, 3 i 4 anys amb la possibilitat d’1 any de carència.
  • Si es finança inversió: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 i 20 anys amb fins a 2 anys de carència.

Comissions: l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si s’escau, la d’amortització anticipada.

Garanties: a determinar per l’entitat de crèdit amb la qual es tramiti l’operació llevat aval d’una SGR / SAECA.

Vigència: es podran formalitzar préstecs a l’empara d’aquesta Línia fins al dia 21 de desembre de 2018.

Trobareu informació addicional sobre les línies existents i sobre les condicions de cadascuna d’elles (interès, termini d’amortització, etc.) a la web del ICO, apartat “Líneas ICO”.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *