L’Associació de Treballadors Autònoms reclama reformes urgents al nou Govern

L’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) ha definit en la seva última reunió un decàleg de mesures urgents per al treball autònom que considera que han de aprovar-se en els propers mesos. Les resumim a continuació:

  • Millorar la protecció social del col·lectiu, i més concretament l’actual prestació per cessament d’activitat. Caldria assimilar-la a la prestació d’atur, per la qual cosa cal dotar-la de major quantia i durada de la protecció. A més caldria, incloure el dret al subsidi, l’ajuda de 426 euros a què tenen dret els treballadors assalariats un cop finalitzen la prestació de l’atur i de la qual estan exclosos els autònoms.
  • Estendre la jubilació activa plena a tots els autònoms, de tal manera que es permeti compatibilitzar el treball amb el 100% de la pensió a tot el col·lectiu, independentment de si generen ocupació o no
  • Definir l’habitualitat i facilitar la cotització a tots aquells autònoms els ingressos no arriben al salari mínim interprofessional (SMI). Des ATA proposen una cotització semblant a la tarifa plana a aquells autònom els rendiments nets estan per sota de l’SMI.
  • Combatre els falsos autònoms. Per a això ATA proposa un registre obligatori on tots els autònoms estiguin obligats a comunicar a la Seguretat Social la seva condició de TRADE, quan el 75% dels seus ingressos depengui d’un sol pagador. I que estiguin també obligats a comunicar l’empresa o grup d’empreses per a la qual presten el seu servei.
  • Permetre que la cotització dels autònoms societaris al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) sigui una despesa de l’empresa, com ho és actualment la retribució que rep un autònom societari i no una despesa de l’autònom. Aquesta mesura permetria que molts autònoms societaris augmentessin la seva base de cotització i ho fessin en funció a la seva retribució i no com passa ara mateix, on la meitat (53%) cotitzen per la base mínima, ja que la cotització els costa a ells i no es considera despesa de l’empresa
  • Morositat. És fonamental permetre l’aprovació al Congrés de la Proposició de llei de Ciutadans que estableix un règim sancionador a les empreses i administracions públiques que no compleixen amb els terminis que estableix la llei, alhora que posar en marxa una bústia anònima de morositat on autònoms, pimes i resta de proveïdors puguin denunciar de manera anònima a aquelles empreses o administracions que fan pràctiques il·legals en matèria de morositat.
  • Mantenir el límit actual de mòduls per a sectors com el transport i l’agricultura i no reduir-los a la meitat el proper any. Això significaria expulsar del sistema de mòduls a molts autònoms amb baixos ingressos, el que portaria amb si un dany important per a la seva activitat.
  • Facilitar la deduïbilitat dels pagaments electrònics per part dels autònoms quan es realitzen per via telemàtica o pagament pel mòbil, especialment pel que fa a aquells pagaments en què no hi ha un emissor de targeta físic en el moment de la despesa (benzineres, pàrquings , parquímetres). En l’actualitat l’agència tributària requereix per a aquest tipus de pagaments factura, el que és en moltes ocasions suposa trava important per al col·lectiu.
  • Establir mecanismes que permetin una veritable segona oportunitat per als autònoms que fracassen i volen tornar a iniciar una activitat, així. Per a això, seria convenient posar en marxa una llei que permeti als autònoms seguir endavant quan fracassen i tornar a emprendre, així com prendre mesures que facilitin el relleu generacional i successió empresarial. Així com combatre un dels grans problemes de molts autònoms, especialment del medi rural: la despoblació.
  • Representació Institucional. El Govern haurà de posar en marxa abans del 26 d’octubre que estipula la Llei 6/2017 de reformes urgents del Treball Autònom en la qual s’insta el Govern en la seva disposició addicional primera a la incorporació de les organitzacions d’autònoms en el Consell Econòmic i social (CES) i posar en marxa també en aquest termini (segons assenyala la disposició addicional segona d’aquesta mateixa Llei) el Consell del Treball Autònom.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *