Hisenda extrema els controls de la declaració d’IVA

L’Agència Tributària ha iniciat una campanya per comprovar la informació facilitada pels bancs (d’entrades i sortides en la comptes) amb els imports declarats en l’IVA, i si detecta discrepàncies considerables, podrà iniciar procediments de comprovació o fins i tot, visites sorpresa a aquelles empreses amb incoherències.

En línia amb les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Aduanero de 2018, Hisenda està duent a terme una campanya d’informació del total d’entrades en els comptes bancaris, en relació amb el seguiment de les obligacions d’IVA.

En el marc d’aquesta campanya, el Departament de Gestió Tributària de l’AEAT ha enviat a determinats contribuents una comunicació l’objecte és informar-lo que l’Agència Tributària disposa des 2016 de la informació de les entrades i sortides totals de tots els comptes bancaris dels contribuents, tant de persones físiques com d’entitats.

En aquestes comunicacions, que no inicien cap procediment tributari i en què no se sol·licita cap documentació, s’informa de la possible incoherència entre les quanties declarades en les autoliquidacions de l’IVA amb la suma dels càrrecs i dels abonaments en els comptes bancaris.

També avisa que pot creuar aquesta informació amb les declaracions de l’IVA de l’exercici 2017 i com seria utilitzat com a indici de risc fiscal el fet que els imports no coincideixin amb les bases imposables de l’IVA o els ingressos declarats de l’activitat econòmica dels contribuents .

Aprofita per comunicar els imports acumulats en 2017 de les entrades en els comptes bancaris de les que una persona o entitat és titular o autoritzat.

Ja fa una any, també va dur a terme una campanya de seguiment del compliment de les obligacions d’IVA, en què va enviar cartes a determinats contribuents en els casos en què les quanties declarades en les seves autoliquidacions d’IVA de 2016 podien no resultar coherents amb els dades de què disposava l’Agència pel que fa a entrades i sortides bancàries.

S’hi advertia que al llarg de 2017 l’Agència Tributària realitzaria un especial seguiment d’aquells contribuents que presentessin possibles incoherències. Semblava un advertiment perquè en el 2017 es evitessin les incoherències detectades el 2016.

A la carta d’aquest any, igual que a la de l’any passat, s’adverteix que és una mera comunicació de dades, per la qual cosa no s’ha d’enviar documentació ni justificar l’import dels abonaments o càrrecs en els comptes bancaris de les que ha estat informat, sent simplement informació rebuda per l’AEAT que es posa a la seva disposició.

Sembla que amb aquesta carta, Hisenda tracta de dissuadir als contribuents que evitin cometre irregularitats en els seus ‘IVA declarats, amb l’advertència de la facilitat de detecció de fraus, en tenir accés a les dades dels seus comptes bancaris. Això, afegit al fet que la posada en marxa del SII ha suposat la recepció de gran quantitat d’informació.

Potser hi hagi diferències entre els moviments bancaris i les dades declarades en l’IVA, que poden cridar l’atenció d’Hisenda, i que no impliquen necessàriament l’existència de vendes no declarades. En aquest cas, convindria tenir preparada tota la documentació que justifiqui l’existència de les discrepàncies, per tenir-ho tot preparat en el cas de ser objecte d’actuacions de comprovació.

Atenció. Si aquest és el cas, anticipi i documenti el motiu d’aquestes discrepàncies. Així, si és objecte de comprovació, ja ho tindrà tot preparat. Els majors cobraments en bancs segurament tindran el seu origen en operacions no subjectes a IVA: dividends de filials, interessos de préstecs efectuats, aportacions de socis, etc.

Per això ha de tenir molta cura amb aquest tema, i deixar-se assessorar per un professional expert en la matèria.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *