El Salari Mínim Interprofessional puja fins als 900 euros al mes

El Govern ha aprovat un Reial Decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per 2019, que queda fixat en 30 euros / dia o 900 euros / mes.

Per a l’any 2019 l’SMI es fixa en els següents valors:

  • Salari Mínim diari: 30,00 €
  • Salari Mínim mensual: 900,00 €
  • Salari Mínim anual: 12.600,00 € (14 pagues)
  • SMI treballadors de la llar: 7,04 € per hora
  • SMI eventuals i temporers: 42,62 € diaris

Aquests valors representen un increment del 22,3% respecte al passat any 2018.

La quantia es fixa en salari / dia i salari / mes i en el cas d’empleats de la llar es fixa també en salari / hora. El salari mínim per a mitja jornada es correspondria amb el 50% dels valors indicats, és a dir, 450,00 € mensuals.

Treballadors eventuals i temporers i empleats de la llar

Per la seva banda, els treballadors eventuals i temporers i per a la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, els serveis a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies percebran, conjuntament amb el salari mínim esmentat, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries al fet que, com a mínim, té dret tot treballador, corresponents al salari de trenta dies en cadascuna d’elles, sense que la quantia del salari professional pugui ser inferior a 42,62 euros per jornada legal en l’activitat.

Retribució de les vacances

Pel que fa a la retribució de les vacances dels treballadors eventuals i temporers, aquests treballadors han de percebre conjuntament amb el salari mínim interprofessional fixat, la part proporcional d’aquest corresponent a les vacances legals mínimes en els supòsits en què no existís coincidència entre el període de gaudi de les vacances i el temps de vigència del contracte. En els altres casos, la retribució del període de vacances s’ha de fer d’acord amb l’art. 38 de l’Estatut dels Treballadors i altres normes d’aplicació

Salari mínim per hores per a treballadors eventuals i temporers

Com a novetat per al proper 2019, trobem un salari mínim-hora per eventuals i temporers els serveis a una mateixa empresa no superin els 120 dies a l’any.

En el cas que la jornada sigui inferior als cent vint dies a l’any, el salari mínim per hora efectivament treballada i que inclou tots els conceptes retributius per als treballadors eventuals i temporers serà de 6,90 euros.

Es poden posar en contacte connosotros per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *