Com funciona la Llei de Segona Oportunitat?

La Llei de Segona Oportunitat és un procés administratiu que permet entrar en concurs a un autònom o a un particular, de forma similar a com ho fan les empreses en fallida. A continuació us ho expliquem…

Com ja s’ha indicat, estableix un procediment pautat, que es desenvolupa en dues fases consecutives:

  1. La primera, és la fase de negociació amb els creditors sobre la quantitat i la forma en què s’ha de retornar el que es deu, respectant els mínims necessaris per seguir amb una vida digna. Com en el concurs d’una empresa, es poden negociar lleves i / o esperes que permetin al particular afrontar els seus deutes sense morir en l’intent.
  2. En la segona fase, -que s’obre de no arribar a cap acord-, intervé el jutge, qui determinarà si és procedent la cancel·lació, total o parcial, del deute. Encara que la veritat és que els deutes no queden cancel·lades definitivament en aquest moment, ja que s’estableix un termini de 5 anys de “espera” durant el qual els creditors poden demanar la revisió del procés. D’aquí que la finalitat de la llei no sigui tant l’exoneració del pagament del deute “perquè sí”, sinó la seva reestructuració

No tots els deutes podran ser exonerades. Aquí la llei excepciona expressament dues classes de deutes:

  • Els crèdits de dret públic (Hisenda, Seguretat Social, etc.).

Tot i que en aquest cas, la veritat és que el Tribunal Suprem, en una recent sentència de 2 de juliol de 2019, li ha esmenat la plana al legislador i ha corregit en part aquesta flagrant disfunció, permetent que sigui el jutge qui acordi el fraccionament o , si escau, la condonació de part del deute.

  • Els crèdits per aliments, derivats d’un procés matrimonial o civil, pel que s’imposi una obligació de prestar aliments.

Podeu llegir l’article d’opinió que va publicar el nostre expert José Gómez analitzant la llei: Una auténtica segunda oportunidad

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *