Deduccions per invertir en empreses de nova creació

Els empresaris i autònoms professionals podran deduir-se el 30% de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació.
Read more

El permís de paternitat s’amplia a cinc setmanes

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat contempla l’ampliació dels permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del qual es podran beneficiar els pares amb fills que neixin des del dia 5 de juliol de 2018. Read more

Compte enrere per a la declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2017

S’ha posat en marxa la Campanya de l’Impost sobre Societats 2017, que presenta novetats importants i obligacions de caràcter formal que hem de saber. Read more

Pluriocupació durant les vacances: guia bàsica

És comú que durant el període estival hagi treballadors que aprofitin les vacances per buscar una altra feina. Això suposa alguns dubtes en els departaments de recursos humans que resoldrem a continuació.
Read more

L’Associació de Treballadors Autònoms reclama reformes urgents al nou Govern

L’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) ha definit en la seva última reunió un decàleg de mesures urgents per al treball autònom que considera que han de aprovar-se en els propers mesos. Les resumim a continuació:
Read more

Punts claus de la nova normativa de protecció de dades

El passat 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el nou Reglament general de protecció de dades (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, una norma que és d’aplicació obligatòria i que imposa a les empreses nombrosos deures en relació a la privadesa. Repassem els punts claus:
Read more

Guia dels tipus impositius de l’IVA

Existeixen bàsicament tres tipus d’IVA que haurem de tenir en compte, tant si vostè és el que emet les factures com si és el que les rep.

Read more

Línies ICO de finançament 2018 per pimes i autònoms

Els autònoms i empreses poden sol·licitar finançament a través de les línies de finançament de l’ICO per 2018 per cobrir les seves necessitats de liquiditat o realitzar els seus projectes d’inversió (compra de maquinària, compra de vehicles, etc.). Read more

Els autònoms podran canviar la base de cotització fins al 30 de juny

Com s’estableix en la Llei de reformes urgents del Treball Autònom, es podrà canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Fins al 30 de juny pot modificar la base de cotització com a autònom.

Read more

Hisenda extrema els controls de la declaració d’IVA

L’Agència Tributària ha iniciat una campanya per comprovar la informació facilitada pels bancs (d’entrades i sortides en la comptes) amb els imports declarats en l’IVA, i si detecta discrepàncies considerables, podrà iniciar procediments de comprovació o fins i tot, visites sorpresa a aquelles empreses amb incoherències.
Read more