Com es controlarà el registre de la jornada laboral?

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha publicat el Criteri Tècnic 101/2019 aplicable a les actuacions inspectores en matèria de registre de jornada.

Read more

Què és el registre de valors mitjans salarials?

El Reial decret llei 6/2019 ha inclòs una nova obligació per a les empreses: el registre de valors mitjans salarials, que persegueix visibilitzar les situacions de possible discriminació salarial.
Read more

Declaració de l’Impost de Societats de l’eexercici 2018

Un any més arriba la cita de les empreses amb Hisenda i s’inicia la Campanya de l’Impost de Societats de l’exercici 2018. Aquesta campanya -que s’inicia l’1 de juliol 2019 i finalitza aquest any el 25 del mateix mes- presenta algunes novetats i obligacions de caràcter formal.
Read more

Dret a la intimitat davant les càmeres de videovigilància a l’empresa

L’Estatut dels Treballadors faculta l’empresari a utilitzar la videovigilància però, únicament, estarà permesa quan quedi garantit el dret a la intimitat ia la pròpia imatge del treballador.
Read more

Qui ha de pagar les despeses de constitució de la hipoteca?

La coneguda com a “Llei Hipotecària” entrarà en vigor el proper 16 de juny de 2019. Si va a signar una hipoteca pròximament, pot sol·licitar que el banc assumeixi diverses despeses.
Read more

Eleccions 28A: Drets dels treballadors

Com és habitual en cada convocatòria d’eleccions, sorgeixen dubtes respecte a les condicions en què la plantilla de les empreses pot accedir als permisos retribuïts per exercir el dret al vot o per complir amb l’obligació d’actuar com a membre de mesa electoral o participar com interventor / a.

Intentarem aclarir-ho i donar algunes claus per evitar conflictes:

Read more

Nova bonificació a la contractació d’aturats de llarga durada

Tots els ocupadors que contractin indefinidament persones desocupades i inscrites a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació podran acollir-se a diverses bonificacions.
Read more

La jornada laboral haurà de ser registrada diàriament

Aquesta obligació entrarà en vigor el proper 12 de maig 2019. Així doncs, a partir d’aquesta data haurà de realitzar un registre diari de la jornada de tots els seus empleats incloent l’hora concreta d’inici i de final de la jornada.
Read more

El govern dóna llum verda a diverses mesures per a la igualtat a la feina

Aprovat un Reial decret llei de mesures urgents l’objectiu és eliminar la bretxa salarial i garantir el dret de treballadors i treballadores a la conciliació i la corresponsabilitat.
Read more

Claus per a un pla de tresoreria efectiu

Moltes empreses no compten amb un pla de tresoreria efectiu. A causa d’això es troben amb situacions d’incertesa i sense arribar a tenir clar el que han de cobrar i pagar en els mesos vinents.
Read more