Bonificacions disponibles per a autònoms

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat recentment un tríptic que resumeix les principals ajudes a què opten els treballadors autònoms en l’actualitat.
Read more

Què és l’Impost d’Actes Jurídics Documentats?

El Tribunal Suprem ha reafirmat que el subjecte passiu de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD) en els préstecs hipotecaris és el client i no el banc. Què vol dir això? Què és aquest impost?
Read more

Línies de finançament ENISA

Si la seva empresa va a iniciar algun projecte innovador, una opció de finançament és la dels préstecs participatius concedits per l’entitat ENISA. Els repassem.
Read more

Resum de les mesures laborals que inclou el projecte de Pressupostos 2019

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla Pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea. Entre les mesures de política social que s’inclouen en l’acord pressupostari destaquen:

Read more

Les empreses s’han de preparar per la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals

S’ha publicat el Reial decret llei 5/2018 de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, que ve a aclarir – a espera de l’aprovació de la nova Llei Orgànica de protecció de Dades Personals certs aspectes.

Read more

Els autònoms hauran de relacionar-se amb l’administració només electrònicament

A partir del dia 1 d’octubre els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions. Els autònoms amb treballadors al seu càrrec hauran de fer-ho al sistema RED.

Read more

Ofensiva d’Inspecció de Treball contra els falsos autònoms

Es pretén evitar que les empreses a través del sistema RED obstrueixin l’actuació de la Tresoreria General de la Seguretat Social quan la Inspecció detecta altes irregulars en el Règim d’Autònoms.
Read more

Ajudes i subvencions per a pimes i empreses

Busques finançament per començar projectes nous? Per a les empreses i Pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.
Read more

Els comerços han d’aplicar correctament la garantia als seus productes

El setembre és sinònim d’una de les campanyes comercials més importants de l’any. Les empreses que es dediquen a la comercialització de productes a consumidors finals han de conèixer la llei pel que fa a la garantia dels seus productes i els drets i deures dels consumidors. Ho repassem.
Read more

Com comunicar les bretxes de seguretat informàtica de la nostra empresa?

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha presentat la “Guia per a la gestió i notificació de bretxes de seguretat” amb l’objectiu d’oferir a les organitzacions tant recomanacions preventives com un pla d’actuació, de manera que coneguin com evitar-les i com procedir en cas que es produeixin.
Read more