Línies ICO de finançament 2018 per pimes i autònoms

Els autònoms i empreses poden sol·licitar finançament a través de les línies de finançament de l’ICO per 2018 per cobrir les seves necessitats de liquiditat o realitzar els seus projectes d’inversió (compra de maquinària, compra de vehicles, etc.). Read more

Els autònoms podran canviar la base de cotització fins al 30 de juny

Com s’estableix en la Llei de reformes urgents del Treball Autònom, es podrà canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Fins al 30 de juny pot modificar la base de cotització com a autònom.

Read more

Hisenda extrema els controls de la declaració d’IVA

L’Agència Tributària ha iniciat una campanya per comprovar la informació facilitada pels bancs (d’entrades i sortides en la comptes) amb els imports declarats en l’IVA, i si detecta discrepàncies considerables, podrà iniciar procediments de comprovació o fins i tot, visites sorpresa a aquelles empreses amb incoherències.
Read more

Quines despeses de la hipoteca es poden recuperar?

El Tribunal Suprem ha fallat reiteradament que es poden recuperar les despeses de formalització de la hipoteca: imports derivats del pagament de notaria, gestoria, i taxació que es van pagar quan va signar la hipoteca.
Read more

Rebaixa de l’IRPF, pujada de pensions i xecs nadó: les propostes dels Pressupostos 2018

El Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, que actualment està encara en tràmit parlamentari, recull diverses propostes interessants: una rebaixa de l’IRPF per a rendes baixes, una pujada de les pensions mínimes i de viudetat, l’increment salarial per als funcionaris, dos nous xecs nadó i la rebaixa de l’IVA del cinema, entre d’altres. Ho repassem tot:
Read more

Campanya de la Renda 2017

Una de les dates més clau del calendari fiscal és la declaració de la Renda 2017. L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) grava els ingressos obtinguts pels treballadors i treballadores, segons les seves circumstàncies personals i familiars. Qui està obligat a presentar-la? Quins terminis hi ha per realitzar-la? Ara repassem aquestes i més qüestions.
Read more

Ajudes al lloguer, compra i rehabilitació d’habitatges

El Govern ha aprobat el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que preveu concedir 557.000 ajudes per al lloguer, compra o rehabilitació d’habitatges. Al maig o juny ja podrien gestionar-se les sol·licituds, que tindran caràcter retroactiu a 1 de gener.

Read more

Garanties i competències dels representants dels treballadors

Els delegats de personal i els comitès d’empresa són dos òrgans de representació dels treballadors dins dels seus centres de treball, i constitueixen un dret bàsic i alhora desconegut. Us expliquem quines funcions tenen i les garanties dels treballadors que assumeixen el càrrec.

Read more

D’autònom a Societat Limitada: quan convé fer-ho?

Quin és el moment de donar el pas i passar de ser autònom a una societat limitada? Quines implicacions comporta el canvi? Càrrega tributària, desgravacions, aspectes legals … Ho repassem tot.

Read more

Guia pràctica dels contractes de formació i aprenentatge

És possible que estigui a punt de contractar un treballador i, pensant en la seva empresa, no sàpiga molt bé què contracte sigui el més adequat. Si la persona que vol contractar és menor de 30 anys, volem informar-los de les avantatges de fer-li un contracte per a la formació i l’aprenentatge, ja que ofereix a l’empresa l’oportunitat d’estalviar en costos salarials.
Read more