Pensions mínimes 2019

L’1 de gener de 2019 s’ha aplicat una revaloració inicial del 1,6% a les pensions contributives del Sistema i del 3% per a les mínimes.
Read more

El Salari Mínim Interprofessional puja fins als 900 euros al mes

El Govern ha aprovat un Reial Decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per 2019, que queda fixat en 30 euros / dia o 900 euros / mes.
Read more

Calendari laboral i de dies inhàbils 2019

El BOE ja ha publicat el calendari laboral per a aquest 2019, que tindrà vuit dies festius nacionals, més les corresponents per cada comunitat autònoma i els festius locals. Són els següents:
Read more

Tot el que necessita saber sobre les pagues extra

Durant aquests dies les empreses satisfan la paga extra de Nadal, que és un dret recollit en l’Estatut dels Treballadors. Però, què suma s’ha de cobrar? Què passa amb els treballadors que portin menys d’un any a l’empresa? Resolem tots els dubtes.
Read more

La quota mínima dels autònoms pujarà 5,36 euros al mes el 2019

La base mínima de cotització dels treballadors autònoms pujarà un 1,25% a partir l’1 de gener de 2019, fins als 944,35 euros al mes, i el tipus de cotització serà del 30%, de manera que els autònoms persones físiques hauran de pagar 5,36 euros més al mes (64 euros més a l’any) del que paguen actualment, tot i que a canvi rebran una major protecció.

Read more

Què és el dret a la desconnexió digital?

La irrupció de les xarxes socials i dispositius mòbils de tot tipus, així com noves tecnologies que permeten el treball i comunicació des de qualsevol lloc, fan que siguem accessibles en qualsevol moment, fins i tot quan estem de vacances, pel que podem parlar d’una esclavitud tecnològica.
Read more

Bonificacions disponibles per a autònoms

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat recentment un tríptic que resumeix les principals ajudes a què opten els treballadors autònoms en l’actualitat.
Read more

Què és l’Impost d’Actes Jurídics Documentats?

El Tribunal Suprem ha reafirmat que el subjecte passiu de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD) en els préstecs hipotecaris és el client i no el banc. Què vol dir això? Què és aquest impost?
Read more

Línies de finançament ENISA

Si la seva empresa va a iniciar algun projecte innovador, una opció de finançament és la dels préstecs participatius concedits per l’entitat ENISA. Els repassem.
Read more

Resum de les mesures laborals que inclou el projecte de Pressupostos 2019

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla Pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea. Entre les mesures de política social que s’inclouen en l’acord pressupostari destaquen:

Read more