La reforma fiscal ha reduït els supòsits d’operacions vinculades

La nova Llei de l’Impost sobre Societats, que afecta els períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2015, ha introduït algunes novetats, entre les quals destaca la modificació dels supòsits de vinculació. Es considera que un soci o accionista està vinculat a una societat quan tingui almenys un 25% de participació. Fins 2014, existia vinculació quan el soci tenia almenys un 5% (en societats que no cotitzen en borsa) o un 1% (en el cas de societats cotitzades).
Read more

contatos_tipologia

Els tipus de contracte i les seves clàusules

A hores d’ara hi ha quatre models de contracte de treball: indefinit, temporal, contracte per a la formació i l’aprenentatge, i contracte de treball en pràctiques. A aquests se’ls pot anar afegint diferents clàusules i fórmules condicionants que adaptaran les condicions del contracte a les necessitats d’empresa i a les característiques del treballador. Us ho expliquem tot:
Read more

Com funciona RENTA WEB?

La nova plataforma per a la gestió de les declaracions per internet facilita la confecció d’un esborrany universal, una proposta de declaració per a tots els contribuents que no compten amb activitats econòmiques. RENTA WEB permet tant modificar, tramitar i presentar els esborranys generats a la pròpia plataforma, com confirmar o modificar els esborranys rebuts per correu, i tot això directament al servidor de l’Agència Tributària, de manera que no requereix la descàrrega prèvia de cap programa. Read more

El Pla PREPARA s’amplia fins el 15 d’agost

El plan PREPARA torna a prorrogar-se durant sis mesos. És a dir, almenys seguirà vigent fins al 15 d’agost de 2016. És la desena edició d’aquest pla que es va posar en marxa començaments de 2011, i que està destinat als aturats de llarga durada sense ingressos, que poden rebre entre 400 i 450 euros, en funció de les seves obligacions familiars.

Read more

contabilidad IVA

Fins al 20 d’abril: declaracions d’IVA, retencions i pagaments fraccionats

Al mes d’abril els autònoms i professionals han de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de Renda i del pagament fraccionat de societats (exercici en curs) i Renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva) . Repassem impostos i dates clau:

Read more

Compleix la seva empresa amb la normativa sobre protecció de dades?

Malgrat els anys de vigència, la normativa de protecció de dades encara suscita molts dubtes a totes aquelles empreses obligades a adaptar-se als seus preceptes. És d’obligat compliment per a “totes” les persones físiques (particulars o autònoms) o jurídiques (empreses, associacions, fundacions, etc.), així com administracions públiques que tractin dades de caràcter personal de persones físiques. Com adaptar-se a ella?

Read more

Se abarata el despido - Gemap

L’acomiadament s’abarateix també per als treballadors amb més antiguitat

Ara els empresaris podran acomiadar més barat. Una nova sentència del Tribunal Suprem fixa com a doctrina que els treballadors que han desenvolupat la major part de la seva vida laboral amb la legislació anterior a la Reforma Laboral no tenen dret a gaudir de cap indemnització extra si són acomiadats, i que totes les indemizaciones han de subscriure al nou text aprovat el 2012. Read more

Declaració de la Renda 2015: tot el que necessites saber

Una de les dates més clau del calendari fiscal és la declaració de la Renda 2015. L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) grava els ingressos obtinguts pels treballadors i treballadores, segons les seves circumstàncies personals i familiars. Qui està obligat a presentar-la? Quins terminis hi ha per realitzar-la? Ara repassem aquestes i més qüestions.
Read more

Guia pràctica sobre la prestació per risc durant l’embaràs

La prestació per risc durant l’embaràs és un dret que tenen totes les dones embarassades que exerceixen una activitat laboral que pot posar en perill la seva salut o la del fetus. La primera opció és intentar canviar de lloc dins de l’empresa, però si aquest canvi no és possible, es pot sol·licitar aquesta prestació. A continuació, li expliquem en què consisteix aquesta prestació i què ha de fer la treballadora per sol·licitar-la. Read more

Llogar un habitatge comporta pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials

Molta gent no la sap, però tot i que el lloguer d’habitatges a particulars no porta IVA, els inquilins estan obligats a satisfer Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), en formalitzar el contracte d’arrendament. Us expliquem com funciona.
Read more