Gemap informa

Aprovada l’Ordre de Mòduls IRPF/IVA 2016

S’ha publicat l’Ordre que desenvolupa per a 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat d’IVA, que a penes canvia quant a la seva estructura, però s’incorporen les modificacions (límits d’aplicació) en l’àmbit d’aplicació del mètode de estimació objectiva introduïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 i per les lleis 26/2004 i 28/2014 de reforma fiscal de l’IRPF i de l’IVA que entrarà en vigor l’any 2016.

Gemap informa

Novetats en matèria de pensions, cotització i Seguretat Social

El passat dia 30 d’octubre es va publicar al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, incrementant-se les pensions contributives en un 0,25%, i es fixa la pensió màxima en 2.567,28 € mensuals i la mínima de jubilació en 784,90 € amb cònjuge a càrrec. La base màxima de cotització es fixa en 3.642,00 €.

Gemap informa

Novetats recollides en la Llei de Pressupostos 2016

S’ha publicat al BOE del 30 d’octubre la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016, en la qual s’inclouen novetats tributàries molt importants que afecten a tots els contribuents ja que es modifiquen els principals impostos del nostre sistema tributari: IRPF, IS , IVA, IP, impostos especials, impostos locals…

Gemap informa

Calendari fiscal de novembre i desembre 2015

Volem recordar les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de novembre i desembre. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.