Recordatori d’obligacions fiscals al mes d’octubre

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’octubre i novembre. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Recordatori d’obligacions fiscals al mes de juliol

Li recordem que al proper mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de Renda i Societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva).

Bonus per a empreses amb baixa sinistralitat

Si la seva empresa té baixa sinistralitat, verifiqui si compleix els requisits per obtenir el bonus que la normativa preveu per a aquests casos. El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el proper 31 de maig de 2018.

Obligació de compliment del Reglament General de Protecció de Dades

El proper 25 de maig de 2018 serà d’obligat compliment el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD). Són moltes les obligacions que tant les empreses, autònoms i organismes públics i privats que tractin dades de caràcter personal han de conèixer. El risc de no fer-ho és el de possibles sancions: les multes poden arribar fins als 20 milions d’euros o el 4% de la facturació anual global de l’infractor.

 

El 30 de novembre finalitza el termini per a declarar les operacions vinculades i les operacions amb paradisos fiscals

Li recordem que el termini de presentació del nou model 232 (declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals) per als períodes impositius que es van iniciar el 2016 i van finalitzar abans del 31 de desembre de 2016, és el comprès entre l’1 i el 30 de novembre de 2017.

Calendari fiscal octubre 2017

Al mes d’octubre hi ha diverses cites importants: presentació de l’IVA, de les retencions a compte de Renda i del pagament fraccionat de Societats (exercici en curs) i Renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva).

Nou model d’informació de les operacions vinculades per a les societats

A partir de la declaració de l’Impost sobre Societats de 2016, la informació sobre operacions vinculades i operacions amb paradisos fiscals es trasllada al model 232, que s’ha de presentar el proper mes de novembre.

Recordatori d’obligacions fiscals – Juliol 2017

Li recordem que al proper mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de Renda i Societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva).

Novetats fiscals incloses als Pressupostos 2017

En el Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG) del dia 6 d’abril de 2017, s’ha publicat el text del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, que introdueix alguna novetats fiscals, com la rebaixa al tipus impositiu del 10% en l’IVA aplicable als teatres, circs, festejos taurins, concerts i als altres espectacles culturals, ia les muntures d’ulleres graduades. A més, es fixa l’interès legal dels diners en un 3,00% i l’interès de demora en un 3,75%, entre d’altres novetats.

A quina edat em puc jubilar el 2017?

En 2017 els treballadors podran jubilar-se als 65 anys i cinc mesos, excepte si han cotitzat 36 anys i tres mesos, en aquest cas podran fer-ho als 65. Repassem, a més, diversos supòsits d’interrupció de cotització, jubilació per a autònoms i més. Si vol assessorament en profunditat, contacti amb nosaltres.