Ofensiva d’Inspecció de Treball contra els falsos autònoms

Es pretén evitar que les empreses a través del sistema RED obstrueixin l’actuació de la Tresoreria General de la Seguretat Social quan la Inspecció detecta altes irregulars en el Règim d’Autònoms.
Read more

Ajudes i subvencions per a pimes i empreses

Busques finançament per començar projectes nous? Per a les empreses i Pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.
Read more

Els comerços han d’aplicar correctament la garantia als seus productes

El setembre és sinònim d’una de les campanyes comercials més importants de l’any. Les empreses que es dediquen a la comercialització de productes a consumidors finals han de conèixer la llei pel que fa a la garantia dels seus productes i els drets i deures dels consumidors. Ho repassem.
Read more

Com comunicar les bretxes de seguretat informàtica de la nostra empresa?

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha presentat la “Guia per a la gestió i notificació de bretxes de seguretat” amb l’objectiu d’oferir a les organitzacions tant recomanacions preventives com un pla d’actuació, de manera que coneguin com evitar-les i com procedir en cas que es produeixin.
Read more

Deduccions per invertir en empreses de nova creació

Els empresaris i autònoms professionals podran deduir-se el 30% de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació.
Read more

El permís de paternitat s’amplia a cinc setmanes

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat contempla l’ampliació dels permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del qual es podran beneficiar els pares amb fills que neixin des del dia 5 de juliol de 2018. Read more

Compte enrere per a la declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2017

S’ha posat en marxa la Campanya de l’Impost sobre Societats 2017, que presenta novetats importants i obligacions de caràcter formal que hem de saber. Read more

Pluriocupació durant les vacances: guia bàsica

És comú que durant el període estival hagi treballadors que aprofitin les vacances per buscar una altra feina. Això suposa alguns dubtes en els departaments de recursos humans que resoldrem a continuació.
Read more

Recordatori d’obligacions fiscals al mes de juliol

Li recordem que al proper mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de Renda i Societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva).

L’Associació de Treballadors Autònoms reclama reformes urgents al nou Govern

L’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) ha definit en la seva última reunió un decàleg de mesures urgents per al treball autònom que considera que han de aprovar-se en els propers mesos. Les resumim a continuació:
Read more