Guia dels tipus impositius de l’IVA

Existeixen bàsicament tres tipus d’IVA que haurem de tenir en compte, tant si vostè és el que emet les factures com si és el que les rep.

Read more

Línies ICO de finançament 2018 per pimes i autònoms

Els autònoms i empreses poden sol·licitar finançament a través de les línies de finançament de l’ICO per 2018 per cobrir les seves necessitats de liquiditat o realitzar els seus projectes d’inversió (compra de maquinària, compra de vehicles, etc.). Read more

Els autònoms podran canviar la base de cotització fins al 30 de juny

Com s’estableix en la Llei de reformes urgents del Treball Autònom, es podrà canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Fins al 30 de juny pot modificar la base de cotització com a autònom.

Read more

Bonus per a empreses amb baixa sinistralitat

Si la seva empresa té baixa sinistralitat, verifiqui si compleix els requisits per obtenir el bonus que la normativa preveu per a aquests casos. El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el proper 31 de maig de 2018.

Hisenda extrema els controls de la declaració d’IVA

L’Agència Tributària ha iniciat una campanya per comprovar la informació facilitada pels bancs (d’entrades i sortides en la comptes) amb els imports declarats en l’IVA, i si detecta discrepàncies considerables, podrà iniciar procediments de comprovació o fins i tot, visites sorpresa a aquelles empreses amb incoherències.
Read more

Quines despeses de la hipoteca es poden recuperar?

El Tribunal Suprem ha fallat reiteradament que es poden recuperar les despeses de formalització de la hipoteca: imports derivats del pagament de notaria, gestoria, i taxació que es van pagar quan va signar la hipoteca.
Read more

Obligació de compliment del Reglament General de Protecció de Dades

El proper 25 de maig de 2018 serà d’obligat compliment el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD). Són moltes les obligacions que tant les empreses, autònoms i organismes públics i privats que tractin dades de caràcter personal han de conèixer. El risc de no fer-ho és el de possibles sancions: les multes poden arribar fins als 20 milions d’euros o el 4% de la facturació anual global de l’infractor.

 

Rebaixa de l’IRPF, pujada de pensions i xecs nadó: les propostes dels Pressupostos 2018

El Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, que actualment està encara en tràmit parlamentari, recull diverses propostes interessants: una rebaixa de l’IRPF per a rendes baixes, una pujada de les pensions mínimes i de viudetat, l’increment salarial per als funcionaris, dos nous xecs nadó i la rebaixa de l’IVA del cinema, entre d’altres. Ho repassem tot:
Read more

Campanya de la Renda 2017

Una de les dates més clau del calendari fiscal és la declaració de la Renda 2017. L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) grava els ingressos obtinguts pels treballadors i treballadores, segons les seves circumstàncies personals i familiars. Qui està obligat a presentar-la? Quins terminis hi ha per realitzar-la? Ara repassem aquestes i més qüestions.
Read more

Ajudes al lloguer, compra i rehabilitació d’habitatges

El Govern ha aprobat el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que preveu concedir 557.000 ajudes per al lloguer, compra o rehabilitació d’habitatges. Al maig o juny ja podrien gestionar-se les sol·licituds, que tindran caràcter retroactiu a 1 de gener.

Read more