Obligacions fiscals del mes de setembre

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’agost i setembre. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.
Read more

Riscos de la LOPD a cost zero

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat un document sobre els perills de la contractació de serveis d’adequació a “cost zero”. Una pràctica que consisteix a oferir una adaptació a la protecció de dades a un preu molt baix o de forma gratuïta. Es coneix com “LOPD a cost zero” i es basa en el finançament fraudulenta amb crèdits de formació a treballadors.
Read more

Quins tràmits cal realitzar quan mor un pensionista?

Quan mor un pensionista, els seus familiars tenen obligació de comunicar-ho a qui paga els seus pensions, bé sigui la Seguretat Social espanyola, els Serveis Socials autonòmics o la Seguretat Social d’un altre país estranger.

Read more

L’extinció del contracte de relleu suposa una indemnització de 12 dies

El Tribunal Suprem en una recent sentència ha confirmat que en cas d’extinció del contracte de relleu que voli indemnització prevista per als contractes temporals, és a dir, la de 12 dies de salari per any treballat, i no la de 20 dies.

Read more

Com evitar que la Inspecció d’Hisenda realitzi actuacions durant les vacances d’estiu?

Si vol evitar que la Inspecció realitzi actuacions a la seva empresa durant les vacances, sàpiga que pot sol·licitar els coneguts com “dies de cortesia”. Com funciona?
Read more

El càlcul de la pensió serà igual per a tots els treballadors

El Tribunal Constitucional ha declarat com a inconstitucional, nul i discriminatori per a la dona que hi hagi desigualtat entre els treballadors a temps parcial i a temps complet a en el càlcul de la pensió de jubilació.
Read more

Què és l’IAE i quan s’ha de pagar?

Els rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2019 relatius a les quotes nacionals i provincials s’han d’ingressar del 16 de setembre fins el 20 de novembre de 2019.
Read more

Hisenda envia cartes a pimes i autònoms avisant “inconsistències” tributàries

Moltes empreses estan rebent comunicacions d’Hisenda en què es comparen ràtios de la seva activitat amb els del seu sector i se’ls adverteix que l’existència de diferències podria motivar l’inici d’una comprovació.
Read more

Com es controlarà el registre de la jornada laboral?

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha publicat el Criteri Tècnic 101/2019 aplicable a les actuacions inspectores en matèria de registre de jornada.

Read more

Què és el registre de valors mitjans salarials?

El Reial decret llei 6/2019 ha inclòs una nova obligació per a les empreses: el registre de valors mitjans salarials, que persegueix visibilitzar les situacions de possible discriminació salarial.
Read more