Com evitar que la Inspecció d’Hisenda realitzi actuacions durant les vacances d’estiu?

Si vol evitar que la Inspecció realitzi actuacions a la seva empresa durant les vacances, sàpiga que pot sol·licitar els coneguts com “dies de cortesia”. Com funciona?
Read more

El càlcul de la pensió serà igual per a tots els treballadors

El Tribunal Constitucional ha declarat com a inconstitucional, nul i discriminatori per a la dona que hi hagi desigualtat entre els treballadors a temps parcial i a temps complet a en el càlcul de la pensió de jubilació.
Read more

Què és l’IAE i quan s’ha de pagar?

Els rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2019 relatius a les quotes nacionals i provincials s’han d’ingressar del 16 de setembre fins el 20 de novembre de 2019.
Read more

Hisenda envia cartes a pimes i autònoms avisant “inconsistències” tributàries

Moltes empreses estan rebent comunicacions d’Hisenda en què es comparen ràtios de la seva activitat amb els del seu sector i se’ls adverteix que l’existència de diferències podria motivar l’inici d’una comprovació.
Read more

Com es controlarà el registre de la jornada laboral?

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha publicat el Criteri Tècnic 101/2019 aplicable a les actuacions inspectores en matèria de registre de jornada.

Read more

Què és el registre de valors mitjans salarials?

El Reial decret llei 6/2019 ha inclòs una nova obligació per a les empreses: el registre de valors mitjans salarials, que persegueix visibilitzar les situacions de possible discriminació salarial.
Read more

Declaració de l’Impost de Societats de l’eexercici 2018

Un any més arriba la cita de les empreses amb Hisenda i s’inicia la Campanya de l’Impost de Societats de l’exercici 2018. Aquesta campanya -que s’inicia l’1 de juliol 2019 i finalitza aquest any el 25 del mateix mes- presenta algunes novetats i obligacions de caràcter formal.
Read more

Recordatori d’obligacions fiscals al juliol

Li recordem que al proper mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de Renda i Societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva).
Read more

Dret a la intimitat davant les càmeres de videovigilància a l’empresa

L’Estatut dels Treballadors faculta l’empresari a utilitzar la videovigilància però, únicament, estarà permesa quan quedi garantit el dret a la intimitat ia la pròpia imatge del treballador.
Read more

Qui ha de pagar les despeses de constitució de la hipoteca?

La coneguda com a “Llei Hipotecària” entrarà en vigor el proper 16 de juny de 2019. Si va a signar una hipoteca pròximament, pot sol·licitar que el banc assumeixi diverses despeses.
Read more