Novetats en els informes de vida laboral dels treballadors

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha començat la campanya d’informació relativa a les Vides Laborals i Bases de Cotització dels treballadors.
Read more

¿Qué es la prestación por cese de la actividad del autónomo?

Es un sistema específico de protección para trabajadores autónomos, y básicamente consiste en que el autónomo que cesa en su actividad recibe una prestación que va desde los 4 meses hasta los 24, y siempre teniendo en cuenta los periodos cotizados por el trabajador dentro de los 48 meses anteriores a la situación legal de cese en la actividad.

Read more

El Tribunal Constitucional falla en contra de l’impost de la plusvàlua municipal

El TC considera que quan la quota a pagar supera el benefici obtingut pel contribuent es produeix un excés de tributació al ciutadà. L’hi expliquem.

Read more

Eleccions 10N: Quins drets i obligacions tenen els treballadors?

Com és habitual en cada convocatòria d’eleccions, sorgeixen dubtes respecte a les condicions en què la plantilla de les empreses pot accedir als permisos retribuïts per exercir el dret al vot o per complir amb l’obligació d’actuar com a membre de mesa electoral o participar com interventor/a.

Read more

Com funciona la Llei de Segona Oportunitat?

La Llei de Segona Oportunitat és un procés administratiu que permet entrar en concurs a un autònom o a un particular, de forma similar a com ho fan les empreses en fallida. A continuació us ho expliquem…

Read more

Calendari laboral i de dies inhàbils 2020

El BOE ja ha publicat el calendari laboral per a aquest 2020, que tindrà vuit dies festius nacionals, més les corresponents per cada comunitat autònoma i els festius locals. Són els següents:
Read more

Els principals efectes fiscals del Brexit

Si no s’arriba a un acord d’última hora, a partir de l’1 de novembre el Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera. Quines implicacions fiscals té aquest fet? Read more

Com reclamar la correcta classificació professional?

Els treballadors poden reclamar l’ascens de categoria professional si han exercit funcions superiors a les inicialment contractades. Com?

Read more

Informe de Vida Laboral per a empreses

La Tresoreria General de la Seguretat Social posa en marxa una campanya d’informe de vida laboral d’empreses. Què és? Com sol·licitar-ho?
Read more

Com recuperar l’IVA d’una factura impagada?

Una de les qüestions que preocupen als autònoms i empreses, és la possibilitat de recuperar l’IVA d’aquelles factures que han estat impagades pels seus clients i per les que, al seu dia, van ingressar a Hisenda la corresponent quota d’IVA repercutit. Doncs bé si la seva empresa rep un impagat, la normativa li permet recuperar els impostos derivats de l’ingrés computat al seu dia. L’hi expliquem… Read more